Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2015

wyimaginowana
18:23
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamdjg mdjg
wyimaginowana
18:23
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viamdjg mdjg

April 10 2015

wyimaginowana
12:40
9706 7793
;____;
Reposted fromnikotyna nikotyna viamisery misery
wyimaginowana
12:32
0990 ac26
Reposted fromlittlefool littlefool viacheri cheri

April 09 2015

wyimaginowana
05:45
7219 37b5 500
Reposted fromlittlefool littlefool viamisery misery
wyimaginowana
05:44
8595 b177
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely

April 03 2015

wyimaginowana
13:40
pięć lat...
13:39
Życzę Ci byś zawsze miał komu mówić dobranoc.
Reposted fromdeviate deviate vialivhanna livhanna

March 30 2015

wyimaginowana
17:12
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viagwiazdeczka gwiazdeczka
wyimaginowana
16:57
Poszedłem na kawę. właśnie składałem zamówienie, kiedy spostrzegłem starca siedzącego samotnie w kącie.
To była duża kawiarnia, ale miałem wrażenie, że to jest jego miejsce, codziennie. Kelnerka przyniosła mu filiżankę kawy i wtedy dopiero zobaczyłem jego ręce. Maris, on miał najgorszy przypadek paraliżu albo choroby parkinsona, jaki w życiu widziałem - ręce tak mu się trzęsły, że zupełnie nie mógł nad nimi zapanować; nie było mowy o tym, żeby ten człowiek podniósł do ust filiżankę i nie wylał wszystkiego na siebie. Ale on się śmiał ! Jakby miał jakąś wielką sztuczkę w zanadrzu i zaraz chciał ją zademonstrować. Wyobraź sobie, że tymi swoimi trzęsącymi się rękami sięgnął za pazuchę i wyjął słomkę.
- Słomkę?
- Tak! Wielką, długą, żółtą słomkę i wrzucił ją wprost do filiżanki; wiesz, co mi  się najbardziej w tym podobało? Że kiedy pociągnął przez słomkę, rozejrzał się wokoło z tak dumnym uśmiechem, jakby chciał całemu światu ogłosić, że żadne, nawet najbardziej pokrzywione ręce nie są w stanie powstrzymać go od picia kawy. Wiesz, co mnie uderzyło? Że muszę o tym opowiedzieć właśnie tobie - częściowo dlatego, że ostatnio mam ochotę mówienia tobie o wszystkim, ale częściowo dlatego, że ty jesteś moją słomką, Maris. Bez ciebie, wiem to teraz, nie byłbym w stanie..
- Napić się kawy - zachichotała Maris.
- Napić się życia; zanim ciebie poznałem, miałem właśnie takie roztrzęsione ręce.
— Jonathan Carroll – Śpiąc w płomieniu
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viacheri cheri
wyimaginowana
16:51
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaakrew akrew
wyimaginowana
16:49

March 23 2015

wyimaginowana
18:13
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viagriber griber

March 18 2015

wyimaginowana
19:53
7613 fd87
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viagriber griber

March 14 2015

11:07

March 13 2015

wyimaginowana
22:27
2279 823c
wyimaginowana
22:23

Pijana wcale nie tęsknię mniej. Rzekłabym nawet, że bardziej..

Reposted frommaliwa maliwa viagwiazdeczka gwiazdeczka
wyimaginowana
22:22

March 11 2015

wyimaginowana
08:12
0081 5f81
Reposted fromtuyi tuyi viatoskafkee toskafkee
wyimaginowana
08:11
6410 7055
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl