Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

wyimaginowana
10:18
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 23 2015

wyimaginowana
16:02
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viaszalony-virus szalony-virus

June 18 2015

wyimaginowana
20:37
Reposted fromolgazet olgazet viacheri cheri
wyimaginowana
20:37
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viacheri cheri

June 17 2015

wyimaginowana
21:15
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
wyimaginowana
21:15
3293 fa6b 500
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viaholiday holiday
wyimaginowana
21:09
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 15 2015

wyimaginowana
13:59

June 14 2015

wyimaginowana
14:31
3656 6064 500
Reposted fromspierworld spierworld viarotfl rotfl

June 05 2015

wyimaginowana
08:04
8272 1801
08:04
0929 4877
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamirabell mirabell

June 02 2015

wyimaginowana
12:50
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaohwowlovely ohwowlovely
wyimaginowana
12:48
7302 4e18

May 28 2015

wyimaginowana
07:01
"Czasami kocha się innych za coś, czego oni sami nie są świadomi."
— Jonathan Carroll - Zakochany duch

May 20 2015

15:56
wyimaginowana
15:55
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viaakrew akrew

May 12 2015

wyimaginowana
16:48
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viatastewords tastewords

May 06 2015

wyimaginowana
18:36
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viacheri cheri

May 04 2015

18:25
3906 0676 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamdjg mdjg
wyimaginowana
18:24
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl